Jak souhlasným postojem nepopřít vlastní řešení a správně se postavit k námitkám zákazníků